Hallitus tiedottaa

 

Hallituksen kokous 2/2019

Hallituksen kokous 2/2019 22.4.2019

Hallitus_tiedottaa_1_2019.pdf

 

Hallituksen kokous 1/2019

Hallituksen järjestäytymiskokous 1/2019 16.3.2019

Hallitus_tiedottaa_Järj.kok. 1_2019.pdf

 

Vuosikokous 2019

Vuosikokous 16.3.2019

Vuosikokouksen pöytäkirja_epävirallinen

 

Hallituksen kokous 5/2018

Hallituksen kokous 5/2018 26.1.2019

Tilinpäätöskokous

Hallitus_tiedotta_5_2018.pdf

 

 

Hallituksen kokoukset 2016

12.12.2016:

Muutama vuosi sitten hallitus päätti, että Sheltit-lehtiä ei enää toimiteta uusille jäsenille takautuvasti kustannussyistä.

17.09.2016 pidetyssä hallituksen kokouksessa hallitus perui tämän päätöksen osittain; 01.01.2017 alkaen Sheltit-lehti postitetaan takautuvasti varsinais-, nuoriso- ja ainaisjäsenmaksun maksaneille. Jatkossa pentuejäsenmaksuun ei edelleenkään kuulu takautuvia lehtiä, mutta kasvattajalle tarjotaan mahdollisuus ostaa uusille pentuejäsenille nämä lehdet postimaksujen hinnalla (vain niin monta / lehti, kuin ilmoitetaan jäseniksi).

 

Hallituksen kokous 1/2016

Hallituksen kokous 1/2016 20.3.2016

Hallitus_tiedottaa_Järj.kok. 1_2016.pdf

 

Hallituksen kokous 6/2015

 Hallituksen kokous 6/2015 14.2.2016 

Hallitus_tiedottaa_6_2015.pdf

 

Hallituksen kokous 5/2015

 Hallituksen kokous 5/2015 22.11.2015

 Hallitus_tiedottaa_5_2015.pdf

 

 Hallituksen kokous 4/2015

 Hallituksen kokous 4/2015 13.9.2015

Hallitus_tiedottaa_4_2015.pdf

 

Hallituksen kokous 3/2015

Hallituksen kokous 3/2015 14.6.2015

 Hallitus_tiedottaa_3_2015.pdf

 

Hallituksen kokous 2/2015

Hallituksen kokous 2/2015 15.3.2015

 Hallitus_tiedottaa_2_2015.pdf

 

Hallituksen kokous 1/2015

Hallituksen kokous 1/2015 15.3.2015

Hallitus_tiedottaa_1_2015.pdf

 

Hallituksen kokous 5/2014


Hallitus kokoontui tilinpäätöskokoukseen Jyväskylän Keljonkankaalle 1.2.2015 klo 11.

Jäsenasiat, kennelnimet. Merkittiin tiedoksi, että uusia jäseniä hyväksyttiin edellisen kokouksen jälkeen 87 ja erosi 59. Kennelnimianomuksia puollettiin 10. Merkittiin tiedoksi Kirsi Peltoniemen eroilmoitus hallituksen jäsenyydestä

Tilinpäätösasiat. Todettiin yhdistyksen taloudellinen tila vuoden lopussa tyydyttäväksi, edelliseen vuoteen oli pientä parannusta. Hallitus käsitteli tilinpäätösasiat, toimintasuunnitelman ja v. 2015 talousavion, jotka tullaan esittämään maaliskuussa vuosikokoukselle.

Jalostusasiat. Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan ehdotuksen uusiksi jalostustarkastusten suorittajiksi, joita ovat Rainer Vuorinen, Pia Enlund, Maija Sylgren. Hyväksyttiin myös jtmk:n ehdotus vuosittaisen erikoiskoulutuksen järjestämisestä rotuun laajentaville tuomareille, jotta saisimme uusia tuomareita. Lisäksi hyväksyttiin jalostustoimikunnan anomus laajemmasta harkintavallasta jalostustarkastuksien koiramääriin. Päätettiin, että jtmk saa harkita jalostustarkastukseen kulloinkin sopivan koiramäärän. Kehotettiin jalostustoimikuntaa edistämään yhdistyksen terveyskysely- ja pentuepalautelomakkeiden sekä niillä saatujen tulosten käyttöä.

Valiogalleriat. Vuoden 2015 alusta lukien serti- ja valiogallerioiden kuvia aletaan julkaista lehdessä sitä mukaa kuin koiria valioituu. Galleria tulee siis jokaiseen lehteen. Kuvia julkaistaan koiraa kohden yksi per vuosi.

Agility ja toko. Suomen Agilityliitto alkaa maaliskuussa julkaista uutta lehteä ”Putkeen”, joka jaetaan jäsenseuroille. Yhdistys tilaa lehden agility-yhdyshenkilölleen, lisäksi hallitus saa lehden. Merkittiin tiedoksi uusien tokosääntöjen voimaan tulo 1.8.

Paimennus. Kennelliitto on perustanut paimennuskollegion keräämään lajiin liittyvää tietoutta ja myös harjoittamaan siihen liittyvää tiedotustoimintaa. Kollegio tulee myös vaikuttamaan lajin tuomarikoulutukseen . Hallitus nimitti Sari Strömbergin yhdistyksen paimennusyhdyshenkilöksi pitämään yhteyttä Paimennuskollegioon ja seuraamaan Kennelliiton paimennusasioiden kehitystä.

Erikoisnäyttelyt. Hyväksyttiin Lännen Shelttien ja Pohjois-Suomen Shelttien muutosesitykset koirien ilmoittautumismaksuista vuoden erikoisnäyttelyihin. Näistä informoidaan tarkemmin näyttelyiden omilla sivuilla. Merkittiin tiedoksi, että Kennelliitto on hyväksynyt Etelä-Suomen Shelttien anomuksen v. 2016 erikoisnäyttelystä ja päättänyt näyttelypäiväksi 13.8.2016.

Ykköskilpailut. Merkittiin tiedoksi, että ykköskilpailujen netti-ilmoittautumislomakkeet saatiin syksyllä käyttöön ja ilmoittautumiset tapahtuivat pääosin lomakkeita käyttäen.

Kokouskäytännöt. Hallitus ryhtyy selvittämään mahdollisuutta korvata vuosittain muutama tavallinen kokous videoneuvottelukokouksella, millä parhaimmillaan voitaisiin säästää merkittävä määrä matkakuluja.

Seuraava kokous. Uusi hallitus kokoontuu järjestäytymiskokoukseen välittömästi vuosikokouksen jälkeen Jyväskylässä hotelli Albassa 15.3.2015

 

 

Hallituksen kokous 4/2014

Hallitus kokoontui 14.9.2014 Jyväskylän Keljonkankaalla.

 Jäsenasiat

Hallitus on edellisen kokouksen jälkeen puoltanut 6 kennelnimianomusta ja hyväksynyt 106 uutta jäsentä. Yhdistyksestä on eronnut 3 jäsentä, jonka jälkeen yhdistyksellä on nyt 1915 jäsentä. Jäsenmäärä on vuositasolla edelleen lievässä kasvussa.

 Kirjoituskilpailu

Ilmoitus on laitettu sekä lehteen että nettiin. Petri Eklund kertoi, että tähän mennessä oli tullut vain yksi kirjoitus. Musti ja Mirri sponsoroi kilpailua lahjakorteilla arvoltaan 150, 100 ja 50 euroa.

 Jalostusasiat

Jalostustoimikunnalta tulleeseen jalostustarkastusesitykseen ulkomuototuomarijäseneksi Rainer Vuorinen hallitus ei ottanut kantaa, joten hallituksen puheenjohtaja hyväksyi jalostustoimikunnan perustellun esityksen kutsua Rainer Vuorinen syksyllä pidettävän jalostustarkastuksen ulkomuototuomarijäseneksi.

Jalostustarkastus pidetään 19.10.2014 Porvoossa. Jalostustarkastukseen oli tähän mennessä kaksi maksanutta osallistujaa.

Kennelliiton ilmoitus, että geenitesti merlelle on saatavilla, jos teillä tulee rodun parissa tarvetta selvittää, onko jokin koira geneettisesti merle. Testin tuloksiahan ei tällä haavaa tallenneta Kennelliiton tietokantaan. Yhdistys voi toki halutessaan kerätä tuloksia ja anoa testiä tallennettavaksi siinä vaiheessa, kun geenitestitulosten tallennus Kennelliitossa saadaan toimintaan.

PEVISAn jatkuminen. Ohjelma on voimassa 1.1.2015 – 31.12.2017. Ohjelman voimassaolo jatkuu 31.12.2019 saakka, jos rodulla vuoden 2017 lopussa on päivitetty ja hyväksytty JTO.

Toimikunta suosittelee, että rodussa siirryttäisiin indeksiperusteiseen lonkkaniveldysplasian vastustamiseen.

Rotujärjestön on seurattava PEVISA-ohjelman vaikutusta ja rodun kehitystä päivittämällä JTO-ohjelma asianmukaisesti ja toimitettava uusi JTO-esitys jalostustieteelliselle toimikunnalle ennen seuraavan PEVISA-ohjelman vahvistamista.

Päätettiin, että pyydetään jalostustoimikuntaa esityksen mukaan ilmoittamaan PEVISA-päätöksestä viivytyksettä yhdistyksen sivuilla sekä lähettämään Sheltit 4/2014-lehteen tiedotteen päätöksestä. Tiedotteen tulee sisältää pääkohdat siitä, mitä rodun PEVISA-ohjelma sisältää.

 Kilpailutoiminta

Shelttien agilitymestaruusottelu oli lauantaina 2.8.2014 Porissa.

SM-Toko oli 5.-6.7.2014 Porissa ja Tokon shelttimestaruuskilpailu oli 16.8.2014 erikoisnäyttelyn yhteydessä Tampereella.

 Erikoisnäyttelyt

Erikoisnäyttelyn järjestelyt Tampereella 16.8.2014 olivat yleisesti ottaen sujuneet hyvin ja koiria oli hyvä määrä huomioiden, että samana päivänä järjestettiin kaksi muutakin näyttelyä, joihin shelttejä oli ilmoitettu runsaasti. Näyttely saatiin pitää kauniissa säässä.

V. 2015 erikoisnäyttelyt Harjavallassa keväällä ja Oulussa loppukesällä. Tuomarit ovat selvillä ja muutkin järjestelyt hyvällä mallilla.  

v. 2016 Helsingin erikoisnäyttelyn anomusta ei päästy tekemään ennen kokousta puutteellisten tietojen takia Omakoirassa.

V. 2017 erikoisnäyttelyt. Savo-karjalan Shelteistä Joensuun alueelle haluttaisiin järjestää kevätnäyttely. Päätettiin myöntää lupa, joten palataan asiaan ensi vuoden puolella.

Erikoisnäyttelyiden vuorolistan päivittäminen. Erikoisnäyttelyiden vuorolista on vanhentunut, koska näyttelyt eivät kaikilta osin ole toteutuneet listan mukaisesti. Päivitetään lista.

 Yhdistyksen kilpailut

Yhdistyksen kilpailujen netti-ilmoittautuminen. Merkittiin tiedoksi, että lokakuun lopussa kaavakkeet ovat valmiina käyttöön. Nettiin tulee etusivulle saada ilmoitus ja linkki, mistä pääsee ilmoittautumaan ykköskilpailuihin.

Shelttimestaruuksiin osallistuvien koirien moniomistajuus/jäsenyys. Säännöissä lukee, että rotumestaruuteen osallistuvan koiran omistajan tulee olla yhdistyksen jäsen, entä jos koiralla on useampi omistaja? Päätöksen mukaan vähintään yhden koiran omistajista täytyy olla jäsen.

Toko -sääntöjen muutokset ensi vuonna ja niiden vaikutuksen yhdistyksen kilpailusääntöihin. Päätettiin, että selvitetään millaisia muutoksia toko-sääntöihin tulee.

On myös kysytty, voisiko yhdistys myös huomioida kaikki ne muut viralliset lajit, joissa sheltit voivat kilpailla (mm. koiratanssi, rally-toko, paimennus, mejä, pelastuskoirapuoli). Päätettiin, että toistaiseksi ei huomioida uusia lajeja shelttikilpailuissa, vaan seurataan shelttien osallistumismääriä niihin.

 Vuolasvirtapalkinnot

Tänä vuonna ovat Vuolasvirtapalkintojen saajina Aini Kaltakari (Susadan kennel) ja Seija ja Taru Ohtonen (Helskon kennel). Päätettiin, että kukat ja kortit hankkii sihteeri ja sekä puheenjohtaja että sihteeri osallistuvat palkintojenjakotilaisuuteen Messukeskuksen näyttelyn yhteydessä luovuttamassa yhdistyksen onnittelut.

 Paimennuskollegion valintakokous 15.11.2014 Lahdessa

Kokouskutsussa pyydettiin ilmoittamaan yhdistyksen edustajan osallistumisesta kokoukseen. Päätettiin, että yhdistys kiittää kutsusta, mutta ei toistaiseksi aseta ehdokasta paimennuskollegioon vaan seuraa, missä määrin shelttejä osallistuu paimennuskilpailuihin.

 Vuosikokous

Pidetään vuosikokous 15.3.2015 klo 12.00 (klo 11.00 äänioikeuden tarkastus) Jyväskylässä Hotelli Albassa. Kutsuun tulee sääntömääräiset asiat ja maininnat muista vakioasioista.

 Muut asiat

Taru Ohtonen on hakemassa aluekouluttajan paikkaa Pohjois-Savon kennelpiiristä ja hän tarvitsisi hallituksen puoltolausuntoa. Päätettiin puoltaa Taru Ohtosen hakemusta Pohjois-Savon kennelpiirin aluekouluttajaksi.

 Seuraava kokous

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran sunnuntaina 16.11.2014.

 

 

Hallituksen kokous  3/2014

Hallitus kokoontui 15.6.2014 Jyväskylän Keljonkankaalla                                            

Jäsenasiat

Hallitus on edellisen kokouksen jälkeen puoltanut kaksi kennelnimianomusta ja hyväksynyt 79 uutta jäsentä. Kun yhdistyksen jäsenrekisteristä on keväällä poistettu maksamattomien jäsenmaksujen takia 331 jäsentä, yhdistyksellä on nyt 1829 jäsentä. Jäsenmäärä on vuositasolla edelleen lievässä kasvussa. Hallitus pahoittelee alkuvuonna jäsenasioiden hoidossa esiintyneitä ongelmia. Merkittiin tiedoksi Maiju Pennalan ero jäsensihteerin tehtävästä. Uudeksi jäsensihteeriksi nimitettiin Jaana Karonen, joka on toukokuusta lähtien hoitanut jäsensihteerin tehtävät o.t.o. Jaana vastaa myös jäsenrekisteristä. 

Kirjoituskilpailu

Merkittiin tiedoksi juhlavuoden kirjoituskilpailun käynnistyminen Sheltit 2/2014 ilmestymisen myötä, jossa on kilpailuilmoitus. Kilpailu päättyy syyskuun lopussa.

Jalostusasiat

Hyväksyttiin jtmk:n esitys toimintaohjeeksi PRA-tapauksille. Jalostustoimikunnan ehdotuksen mukaan PRA-epäilyn sattuessa vaaditaan 2 silmätarkastusta eri silmäeläinlääkäreiltä. Jos molempien diagnoosi on PRA, kutsutaan koira harkinnan mukaan ERG –kokeeseen ja lähetetään verinäyte samalla Norjaan PRA –tutkimukseen. ERG –tutkimusta ei voi odottaa liian pitkään, koska muutokset silmässä voivat edetä nopeasti, jolloin ERG voi olla hyödytön. Yhdistyksen nettisivuille päätettiin lisätä linkki SKL:n listaan hyväksytyistä silmäeläinlääkäreistä.

Merkittiin tiedoksi, että PEVISA-ohjelman jatkohakemus vuoteen 2017 asti on toimitettu SKL:oon ja siellä kuitattu vastaanotetuksi. Merkittiin myös tiedoksi SKL:n ohjeistus ”Rotukohtaiset ohjeet liioiteltujen piirteiden huomioimisesta ulkomuotoarvostelussa”. Todettiin, ettei shetlanninlammaskoiraa mainita ohjeissa eivätkä ne oleellisesti koske shelttejä. Päätettiin, että jalostustoimikunta jatkaa SKL:n kanssa keskustelua rotumääritelmän uudesta käännöksestä, joka hallituksen käsityksen mukaan sisältää virheen karvapeitteen laatua koskevassa kohdassa.

Yhdistyksen PRA-yhteyshenkilöksi nimettiin Marjo-Riitta LeMaut ja jalostusuroslistan pitäjäksi Sanna Kuitunen. Pentuvälittäjänä jatkaa Helene Virtanen.

Päätettiin, että jalostustoimikunta pitää Etelä-Suomen alueella jalostustarkastuksen syksyllä 2014. Juhlavuoden kunniaksi tarkastuksesta peritään puolet normaalista hinnasta. Kehotettiin jalostustoimikuntaa huomioimaan tulevien jalostustarkastusten paikkojen suunnittelussa tasapuolisesti eri alayhdistysten alueet.

Kilpailutoiminta

Todettiin, että yhdistyksen medijoukkue sijoittui agilityn SM-kilpailuissa 14-15.6. Tampereella hienosti hopealle. Hallitus kiittää joukkuetta hienosta suorituksesta. Merkittiin tiedoksi, että shelttien panos kisoissa oli vahva: myös minit voitti shelttijoukkue, joskaan tämä ei ollut yhdistyksen joukkue

Erikoisnäyttelyt

Vuoden 2014 erikoisnäyttelyn tuomarisihteeri vaihtuu, muuten järjestely etenevät suunnitelmien mukaan.  Vuoden 2015 Lännen Shelttiyhdistyksen järjestämä erikoisnäyttely pidetään keväällä Harjavallan näyttelyn yhteydessä. Pohjoisen erikoisnäyttely pidetään 22.8. 2015 Oulussa. Showlink vastaa näyttelyn ilmoittautumista ja näyttelyluettelosta. Vuoden 2016 osalta Savon alayhdistys totesi, että he eivät kykene järjestämään näyttelyä, joten v. 2016 järjestetään jälleen vain yksi erikoisnäyttely, joka pidetään Helsingissä. Hakuvalmistelut ovat käynnissä 

Seuraava kokous

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran sunnuntaina 14.9.2014. 

 

 Ylimääräinen kokous 27.4.2014

Ylimääräinen kokous 27.4.2014

Shetlanninlammaskoirayhdistyksen ylimääräinen kokous pidettiin 27.4.2014 Lahtihallissa. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Saarilahti ja sihteeriksi Mirja Kukkamäki. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousilmoitus julkaistiin Sheltit 1/2014 –lehdessä. Läsnä kokouksessa oli 17 yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Käytiin lyhyt keskustelu PEVISAsta, jonka jälkeen kokous päätti yksimielisesti puoltaa PEVISAn jatkamista muuttamattomana 1.1.2015 lukien. Kokouksessa ei ollut muita asioita.

J.K. Puheenjohtaja toteaa, ett Kennelliiton ilmoituksen mukaan shetlanninlammaskoiran PEVISA-ohjelmaa voidaan jatkaa v. 2017 loppuun eli saman ajan kuin nykyinen rodun JTO on voimassa. Jatkettaessa tämän jälkeen PEVISA ja JTO on synkronoitava ajallisesti keskenään, ts. alkavat ja päättyvät samaan aikaan.

 

 

Hallituksen kokous 2/2014

Hallitus kokoontui 13.4.2014 Jyväskylässä

Jäsenhakemukset ja kennelnimianomukset

Edellisen kokouksen jälkeen on hyväksytty 31 uutta jäsentä. Puollettiin yksi kennelnimianomus. Jäsenrekisterin hoidossa on ilmennyt ongelmia. Kaikki jäsenmaksun maksaneet eivät ole näkyneet jäseninä eivätkä ole saaneet lehteä. Asiaa selvitellään. Marita Axi tiedustelee collieyhdistykseltä jäsenrekisterin ulkoistamisen kustannuksia. 

Shetlanninlammaskoiran perusarvo

Shetlanninlammaskoiran uudeksi perusarvoksi päätettiin 1300 euroa, mikä ilmoitetaan Kennelliittoon.

Jalostustoimikunta

Hallitus totesi, että Kaisa Vanhatalon nimeämisellä  jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi 1/2014 kokouksessa ei ollut Vanhatalon suostumusta. Uudeksi jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin Merja Vanhanen. Aiemmin jäseniksi nimettyjen Marita Axin ja Maarit Kalkkeen lisäksi jalostustoimikuntaan nimettiin jäseniksi Sanna Kuitunen, Marjo-Riitta Le Maut ja Niina Ojala. Jalostustoimikunta valitsee itselleen sihteerin.

Uusi PRA-tapaus 

Todettiin, että shetlanninlammaskoiralla on 9.4. ilmennyt uusi PRA-tapaus, Sopuriinan Tähti. Päätettiin pyytää koirasta verinäyte lähetettäväksi Norjaan PRA-geenitestiin. Yhdistys maksaa verinäytteen toimittamisen.

Ylimääräinen kokous

27.4. pidetään Lahti KV:n yhteydessä ylimääräinen kokous PEVISAn jatkamisesta. Hallitus esittää PEVISAn jatkamista muuttamattomana 1.1.2015 lukien.

Vuolasvirta-palkinnot

Seija ja Taru Ohtonen (Kennel Helskon) sekä Aini Kaltakari (Kennel Susadan) anovat Kennelliitolta Vuolasvirtapalkintoa ja pyytävät yhdistykseltä hakemukselle puoltoa. Yhdistys puoltaa anomukset ja toimittaa siitä tiedon Kennelliittoon.

Juhlavuosia  

Shetlanninlammaskoira täyttää v. 2014 rotuna 100 vuotta, samoin kuin The English Shetland Sheepdog Club. Päätettiin onnitella ESSC:tä korusähkeellä. Yhdistyksen omaa 30-vuotista taivalta päätettiin juhlistaa julkistamalla kirjoituskilpailu 2/2014 lehdessä. Luvassa on hyvät palkinnot. Voittaneet kirjoitukset julkaistaan Sheltit-lehden joulunumerossa. Maailmannäyttelyssä 8-10.8. yhdistys esiintyy omalla standillä, jota suunnitellaan rodun ja yhdistyksen juhlavuoden mukaisesti tavanomaista näyttävämmäksi.

Agility SM-kisat ja SM-Toko 

Merkittiin tiedoksi, että SM-agilitykisat järjestetään 14-15.6. Tampereella, että shelttien agilitymestaruuskilpailut järjestetään lauantaina 2.8. Porissa, että SM-toko järjestetään 5-6.7. Porissa ja että tokon shelttimestaruudesta kilpaillaan 16.8. Tampereella järjestettävän erikoisnäyttelyn yhteydessä. Päätettiin päivittää seuraavassa kokouksessa erikoisnäyttelyiden vuorolista, joka ei enää ole ajan tasalla. 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 15.6.2014 Jyväskylässä. 

  

 

Hallituksen järjestäytymiskokous 1/2014

Hallitus kokoontui Heinolassa 23.3.2014.  

Hallituksen järjestäytyminen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Marjo Kuivala, sihteeriksi Mirja Kukkamäki hallituksen ulkopuolelta ja varainhoitajaksi Jaana Karonen. Jalostustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Vanhatalo. Pentuvälittäjänä toimii toistaiseksi Helene Virtanen. Jalostustoimikunta antaa ehdotuksensa hallitukselle. Sheltti-shopin hoitajaksi valittiin Jaana Karonen. Jäsensihteerinä jatkaa Maiju Pennala. Marjo Kuivala selvittää, mitä jäsenrekisterin ulkoistaminen tulisi mahdollisesti maksamaan. 

Lehtitoimikunta. Päätoimittajana toimii Tarja Nevalainen, toimittajana Henna Eklund, aihepiirejä tarkemmin rajaamatta ja taittajana Seija Sipola. Palstanpitäjinä tottelevaisuus ja kehäkuulumiset: Sirpa Saari. Agility ei tällä hetkellä tiedossa. Mainoksiin palataan seuraavassa kokouksessa. Eläinlääkärin vastaanotolla: Kysytään Ulla Andersinilta, jatkaako hän vielä. Yhtenä aiheena voisi olla ”Kysy eläinlääkäriltä” –palsta. Junnupalsta: laitetaan hakuilmoitus lehteen, nettiin.  

Jalostustoimikunnan jäsenet. Hallitus nimitti jalostustoimikuntaan Maarit Kalkkeen (toiminut collieiden jalostustoimikunnan puheenjohtajana) ja Marita Axin. Kaisa Vanhatalo esittää hallitukselle täydentävän nimilistan toimikunnan jäsenistä. Lisäksi toimikunta tarvitsee ainakin eläinlääkärijäsenen (Ulla Andersin) ja ulkomuototuomarijäsenen (ensisijaisena Päivi Eerola). Tarkistetaan, onko Ulla Andersin ja Päivi Eerola käytettävissä, varalla Jaana Hartus.  

Kotisivutoimikunta. Petri Eklund toimii adminina, auttaa tarvittaessa. Tarja Nevalainen ja Mirja Kukkamäki päivittävät. Marjo Kuivala ja Sari Aaltonen päivittävät näyttelytuloksia. Jalostustoimikunnan päivittäjä selvitetään. Pentupalstaa päivittää Helene Virtanen. Selvitetään muut päivittäjätarpeet.  

Jäsenhakemukset ja kennelnimianomukset. Jäseneksi oli hakenut ja hyväksytty edellisen kokouksen jälkeen viisi henkilöä ja yksi erokirje. Kennelnimianomuksia hyväksyttiin yksi, johon puolto tehtiin omakoiran kautta.  

Yhdistyksen taloudellinen tilanne – tilikatsaus. Varainhoitaja ilmoitti, että yli 1500 jäsenmaksua on maksettu tähän mennessä Tarkempi selvitys jää seuraavaan kokoukseen. 

Kesäleirit

Etelä-suomen Sheltit ry järjestää kesäleirin 23.-25.5.2014 Inkoossa. 

Savo-Karjalan Sheltit ry järjestää kesäleirin 18.-20.7.2014 Kaavilla.

Hämeen Sheltit ry järjestää kesäleirin 5.-7.9.2014 Urjalassa (Urjalan Taikayö).

Todettiin, että tänä vuonna ei järjestetä yhdistyksen omaa kesäleiriä, koska alayhdistykset ovat jo järjestämässä useita leirejä.  

Erikoisnäyttelyt. Vuonna 2016 ovat järjestysvuorossa Etelä-Suomen Sheltit ry ja Savo-Karjalan Sheltit ry. Kyseisten alaosastojen tulee valita näyttelytoimikunta ja ohjeistuksen mukaan ilmoittaa tarpeelliset tiedot rotuyhdistyksen sihteerille Omakoirassa syyskuun aikana tapahtuvaa näyttelyanomusten tekoa varten. 

Yhdistyksen kilpailut. Viimeinen ilmoituspäivä on vuoden viimeinen päivä 31.12. 

Sähköinen lomake saatava kuntoon syksyyn mennessä. Petri Eklund lupasi tehdä lomakkeen, mutta hänelle on ilmoitettava, mitä siihen tulee (eri kilpailuluokat).

Valiogallerian asiat ensi kokoukseen. 

Muut asiat. Päätettiin muuttaa Shelttishopin tilauskäytäntöä siten, että tilauksen jälkeen lähtee ensin lasku ja tuote toimitetaan, kun se on maksettu. Hannu Saarilahti lupasi kuvata tuotteet. 

Seuraava kokous. Hallituksen seuraava kokous pidetään 13.4.2014 klo 11.00 alkaen ABC Keljonkankaalla Jyväskylässä.

 

 

Hallituksen kokous 6/2013 / 2.2.2014

Hallitus kokoontui Jyväskylässä 2.2.2014.

Jäsenet, kennelnimet. Uusia jäseniä on hyväksytty edellisen kokouksen jälkeen 58. Kennelnimianomuksia hyväksyttiin kuusi kappaletta.

Tilinpäätösasiat. Hallitus käsitteli yhdistyksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2013 sekä talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2014. Yhteenvetona todetaan, että yhdistyksen jäsenmäärä on hieman pienentynyt vuodesta 2012, mutta toiminnan tulos on parantunut ja tulot kattavat kulut.  

Vuosikokousasiat. Vuosikokouksessa 23.3.2014 käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi keskusteluasiana PEVISA-ohjelman jatkaminen v. 2015 alusta lukien sekä siihen mahdollisesti tehtävät muutokset. Seija Ohtonen on esittänyt, että ulkomaisten urosten silmätarkastusten osalta PEVISAan tehtäisiin muutos siten, että myös muita silmälääkärilausuntoja kuin ECVO-kaavakkeelle kirjoitettuja voitaisiin hyväksyä. Näin siksi, että kaikissa maissa ei ECVO-kaavaketta ole käytössä. Lisäksi kokouksessa tullaan keskustelemaan urosten jalostuskäytön rajoittamisesta.

Hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen vuosikokouksen huhtikuun lopulla. Kokous järjestetään Lahti KV:n yhteydessä shelttikehien jälkeen. Kokouksessa päätetään PEVISAn jatkosta 1.1.2015 lukien sekä rodun PEVISA-ohjelmaan mahdollisesti tehtävistä muutoksista. Kokousilmoitus tullaan julkaisemaan yhdistyksen nettisivuilla, kunhan kokouspaikka ja –aika varmistetaan, sekä Sheltit 1/2014-lehdessä. 

Jalostusasiat. Hallitus on hyväksynyt jalostustoimikunnan uudet pätevyysvaatimukset, jotka on toimitettu tiedoksi jalostustoimikunnalle. Käsiteltiin jalostustoimikunnan tilannekatsaus, jossa kerrottiin mm. että jalostustarkastuksen ulkomuoto- ja luonnearviot tullaan tulevaisuudessa kirjaamaan jossain muodossa KoiraNettiin, samoin Kennelliiton hyväksymät geenitestit. Myös sydäntutkimukset ovat uudistumassa. Jalostustoimikunta toi esille tarpeen toimikunnan jäsenten täydennyskoulutuksesta ulkomuoto- ja luonnearviointiin. Päätettiin, että vuosikokouksen valitsema seuraava hallitus ottaa kantaa koulutuskysymyksiin. Merkittiin tiedoksi jalostustoimikunnan  informaatio PRA-tutkimusten toimintaohjeista. ERG:tä on käytetty hallituksen myöntäminä kertoina niin että omistajalle on jäänyt 25% osuus maksettavaksi. Perusteena tukipäätökselle on ollut ristiriitaiset diagnoosit ja koiran suvun merkitys populaatiossa. Myös se, että onko aiemmin tunnistettuja PRA-koiria / tunnettuja kantajia suvussa – on ollut päätökseen vaikuttava tekijä. Hallitus toteaa, että v. 2013 rodussa ilmeni yksi PRA-tapaus.

Viestintä Kennelliittoon. Hallitus on lähettänyt Kennelliitolle kommenttinsa syksyllä esitetystä uudesta FCIn shetlanninlammaskoiran rotumääritelmän käännöksestä. Kennelliitto päättää rotumääritelmien lopullisesta muodosta 4.2.2014.

Kennelliiton luonnetoimikunnan kyselyyn näyttelyarvostelulomakkeen luonnearviosta hallitus vastaa, että tietoja ei ole hyödynnetty. Käsityksemme mukaan lähes kaikille koirille laitetaan rasti kohtaan ’Käyttäytyy rodulle luonteenomaisella tavalla’, myös silloin kun sivullisesta koira näyttää hyvin aralta. Toisaalta toteamme, että shelttien luonteissa on pitkällä aikavälillä tapahtunut merkittävää parannusta ja todella arkoja koiria on rodussa nykyään suhteellisen vähän. Kehäkäyttäytymiseen varsinkin nuorilla koirilla vaikuttaa myös se, minkä verran ne ovat saaneet harjoitusta ensimmäisiä näyttelyitään varten, mikä ei helpota luonteen arviointia. Rotujen välillä on merkittäviä luonne-eroja, mikä lisää tuomareille haasteita. Nykyisellään näyttelyn luonnearviolla on käsityksemme mukaan shelttien osalta merkitystä lähinnä ääritapauksissa, joita on vähän. Pidämme tarpeellisena tuomarikoulutusta luonnearvioinnin tekemisestä. Ohjeistusta tarvitsisivat niin kotimaiset tuomarit kuin ulkomaiset tuomarivieraat.

Julkaisutoiminta. Todettiin, että yhdistyksen uusi käsikirja valmistui aikataulun mukaisesti viime vuoden joulukuussa ja on myynnissä. Kirja on neliväripainatettu, laadukas ja sisällöltään monipuolinen.

Sheltit-lehden painopaikasta järjestettiin joulukuussa tarjouskilpailu, jonka voittajan hallitus tässä kokouksessa ratkaisi. Kilpailuun saatiin kuusi tarjousta, useat näytelehtien kera. Neljällä tarjoajalla oli koiralehtiä entuudestaan. Lehden painopaikka vaihtuu ja 1/2014 -numerosta alkaen Sheltit-lehden painaa oululainen Erweko Oy.

v. 2009 vuosikirja julkaistaan verkossa vuosikokoukseen mennessä, muut vuosikirjan valmistumisen mukaan.

Erikoisnäyttelyt. Merkittiin tiedoksi, että Kennelliitto on hyväksynyt molemmat v. 2015 erikoisnäyttelyt. Pääerikoisnäyttely järjestetään Harjavallassa 10.5.2015 ja sivuerikoisnäyttely Oulussa 22.8.2015. Vuoden 2016 erikoisnäyttelyistä todettiin alustavasti, että järjestämisvuorot olisivat Savon ja Etelä-Suomen Shelteillä. Hallitus hyväksyi puheenjohtajan laatiman ohjeistuksen erikoisnäyttelyiden järjestäjille. Hallitus päätti, että lisäksi tarvitaan ohjeistusta, joka auttaa käytännössä näyttelyn kokoamisessa, tarvittavien asioiden ja tehtävien aikatauluttamisessa ja budjetoinnissa.

Shelttikilpailut. Hallitus keskusteli myös vuoden shelttikilpailujen pistelaskennasta sekä päätti myöntää Susanna Ivarsin koiralle Biancahoneyface agility-ykkösruusukkeen koskien vuotta 2011. Ruusuke oli aikanaan jäänyt virheellisesti myöntämättä. Jäsenkyselyyn kilpailutulosten julkistamisesta todetaan, että tulokset ovat julkisia, kun yhdistys on ne ensin julkaissut.

Muut asiat. Hallitus käsitteli jäsenaloitteen yhdistyksen ylläpitämän keskustelufoorumin perustamiseksi. Yksimielinen päätös oli, että Shetlanninlammaskoirayhdistys ei perusta eikä hallinnoi keskustelupalstoja, ei myöskään vastaa niiden sisällöstä. Yhdistys myöskin kieltää sellaiset palstanimet, jotka saattavat erehdyttää ihmisiä luulemaan, että kyseessä on yhdistyksen ylläpitämä palsta. Muutoin hallitus toivottaa kaikki shelttiaiheiset keskustelufoorumit tervetulleiksi. 

Päätettiin, että yhdistystä edustaa Koira-Expossa 8-9. 2. 2014 Mirja Kukkamäen lisäksi Taru Ohtonen. 

Seuraava kokous. Hallituksen seuraava kokous on vuosikokouksessa valittavan uuden hallituksen järjestäytymiskokous 23.3.2014 välittömästi vuosikokouksen jälkeen Heinolassa hotelli Kumpeli Spa:ssa.

 

 

Hallituksen kokous 10.11.2013 

Uudet jäsenet ja kennelnimianomukset

Merkittiin tiedoksi, että yhdistyksen jäseniksi on edellisen kokouksen jälkeen hyväksytty 46 henkilöä.   Puollettiin kolme uutta kennelnimianomusta.

Talous

Todettiin yhdistyksen pysyneen hyvin talousarviossa ja taloudellisen tilanteen olevan hyvä.

Vuolasvirtapalkinto

Merkittiin tiedoksi, että Suomen Kennelliitto on v. 2013 myöntänyt Vuolasvirtapalkinnon Tuula Vesalalle, kennel Lemmikkipolun.  Nimettiin Vuolasvirtapalkintojen jakotilaisuuteen puheenjohtaja ja sihteeri .

Jalostusasiat

Rotumääritelmästä on valmistunut uusi käännös, josta SKL pyytää kommentteja. Pyydettiin hallituksen jäseniltä kommentteja käännökseen. Hallitus on hyväksynyt jalostustoimikunnan jäsenille pätevyysvaatimukset, joita aletaan soveltaa sitä mukaa kuin toimikuntaan rekrytoidaan uusia jäseniä. Merkittiin tiedoksi jalostustoimikunnan ilmoitukset:  21.9. Kuopiossa jalostustarkastus (ilmoitettu 5 koiraa), ulkomuototuomarina Jaana Hartus; , 2.11. Muhoksella värikoulutus tuomareille, luennoitsijana Päivi Eerola ja 3.11. ulkomuototuomareiden arvostelukoe, vastaanottavina tuomareina Päivi Eerola ja Jaana Hartus. Tiedoksi Tiina Kaltakarin ilmoitus shetlanninlammaskoiran arvosteluoikeuksista kahdelle uudelle tuomarille, jotka ovat Jouko Leiviskä ja Anita Al-Bachy. Jalostustoimikunta tiedustelee hallitukselta mahdollisuutta hankkia yhdistyksen käyttöön sirulukija, säkämitta ja vaaka. Todettiin, että v. 2013 on jo hankittu sirulukija. Säkämitta ja vaaka voidaan hankkia. Hallitus keskusteli myös pakastesperman käytössä ilmenneistä ongelmista. Päätettiin, että jalostustoimikunta pyytää jatkossa SKL:lta kirjallisen ohjeistuksen/päätöksen lupa-anomuksiin.

Geenitutkimus

Todettiin, että shelttinäytteiden keruu koirangeenitutkimukseen edistyy. Näytteitä on nyt koossa n. 650. Todettiin, että geeninäytteiden keruuta jatketaan vuonna 2014. Päätettiin, että joukkonäytteenottoon tulisi osallistua vähintäin 10 koiraa/kerta, jotta yhdistys maksaisi alayhdistykselle aiemmin päättämänsä korvauksen (50 euroa/kerta). Näytteenottojen ei tarvitse tapahtua saman kalenterivuoden aikana, mutta korvauksen voi saada kerran vuodessa, kun korvaukseen oikeuttavia näytteenottoja on kertynyt kaksi.

Vuosikokous

Todettiin, että hotelli Kumpeli Spa:sta Heinolassa on varattu vuosikokoustilat 23.3.2014 klo 11.00.-16.00. Tilaisuuteen on tilattu myös kahvitarjoilu. Vuosikokouskutsu 23.3.2014 lähetetty lehteen ja laitettu nettiin. Puheenjohtaja ilmoitti, että urosten jalostuskäytön rajoittaminen otetaan keskusteluasiaksi vuosikokouksessa. Päätöksiä asiassa voidaan tehdä aikaisintaan seuraavassa vuosikokouksessa.

Viestintä

Sheltit-lehden painopaikka v. 2014 alusta päätetään tarjouskilpailun perusteella, jota  puheenjohtaja ja toimitus ovat valmistelemassa. Hyväksyttiin toimituksen esitys uuden kuvankäsittelyohjelman hankkimisesta. Ohjelma voidaan hankkia  v. 2014. Päätettiin lisäksi, että jalostustoimikunta voi tilata 100 kpl painoksen valmistamaansa pennunostajan opasta. Opas on saatavilla myös elektronisessa muodossa yhdistyksen verkkosivuilla. Yhdistyksen uusi käsikirja on lähes valmis. Tarjouksen painamisesta lähetti määräaikaan mennessä neljä kirjapainoa. Päätettiin painaa käsikirja Waasa Graphicsissa, jonka tarjous katsottiin niukasti edullisimmaksi.

V. 2015 erikoisnäyttelyt

Merkittiin tiedoksi, että sekä Lännen Shelttien että Pohjois-Suomen Shelttien anomus erikoisnäyttelyn järjestämisestä v. 2015 on jätetty aikataulun mukaisesti  ao. kennelpiireille.

Keskusteltiin v. 2014 erikoisnäyttelyn näyttelytoimikunnan esityksestä kutsua näyttelyyn kolmas ulkomainen tuomari. Päätettiin, ettei kutsuta, vaan kolmanneksi tuomariksi tulee vakiintuneen käytännön mukaan kotimainen tuomari, joka arvostelee pennut ja on varalla muille.

Muita asioita

Edustajan nimeäminen SKL:n yleiskokoukseen ja valtuustoon  4.11.2013 mennessä: Hannu Saarilahti nimettiin edustajaksi.

Merkittiin tiedoksi, että ulkomuototuomarien neuvottelupäivä yhdessä collieyhdistyksen kanssa peruuntui, koska Shetlanninlammaskoirayhdistys ei ollut ajoissa anonut tapahtumaa SKL:lta. Pyritään järjestämään tilaisuus v. 2014, jalostustoimikunta vastaa tilaisuuden anomisesta ja järjestelyistä.

Selvitetään, mitä Norjan PRA-toimikunta kustantaa PRA-testinäytteiden osalta.

Hallituksen seuraava kokous Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 2.2.2014 klo 11 Jyväskylässä

 

 

 Hallituksen kokous 1.9.2013 

Hallitus toteaa, että yhdistykseen on vuoden aikana 1.9. mennessä liittynyt 320 henkeä Yhdistyksestä on eronnut/jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta 339 henkeä. Yhdistyksen jäsenmäärä tulee siis kasvamaan tänäkin vuonna. Kennelnimianomuksia on viime kokouksen jälkeen puollettu kolme.

Jalostustoimikunnan tilannekatsaus

Kokoukseen oli kutsuttu jalostustoimikunnan puheenjohtaja Kaisa Vanhatalo, joka esitti tilannekatsauksen. Jalostustoimikunta on kevään ja kesän aikana mm. kerännyt pentuepalautteita ja terveyskyselyn vastauksia, joiden kooste on laitettu yhdistyksen verkkosivuille, edistänyt geenitutkimushanketta, järjestänyt kaksi jalostustarkastusta sekä valmistanut täysin uuden pennunostajan oppaan. Lisäksi jalostustoimikunta on valmistamassa käsikirjaan 10 vuoden ajalta tilastoja shelttien terveystutkimuksista. Merkittiin tiedoksi, että Esteri Lähderanta on ilmoittanut eroavansa jalostustoimikunnasta.

Tuomarikoulutustilaisuus

Todettiin, että Collieyhdistys on järjestämässä syksyllä tuomarikoulutustilaisuuden, jossa käsitellään turkin väriin liittyviä asioita. Päätettiin, että Shetlanninlammaskoirayhdistys osallistuu tilaisuuden järjestämiseen, jos siellä käsitellään värin lisäksi muita rodun ajankohtaisia (rakenteeseen liittyviä) ongelmia.

Rekrytointi jalostustoimikuntaan

Viime kokouksessa hallitus päätti laatia tulevaa rekrytointia ajatellen pätevyysvaatimukset jalostustoimikunnan jäsenille. Päätettiin, että puheenjohtaja muokkaa Marita Axin esittelemät collieyhdistyksen vaatimukset yhdistykselle sopiviksi, minkä jälkeen hallitus voi hyväksyä ne sähköpostikokouksessa.

Hallituksen ja jalostustoimikunnan välinen viestintä

Hallituksen ja jalostustoimikunnan välistä viestintää pyritään parantamaan. Hallitus lähettää jatkossa jtmk:lle tiedoksi kokoustensa esityslistojen ja päätösten kohdat, jotka koskevat jtmk:aa. Vastaavasti jtmk alkaa tiedottaa hallitusta käsiteltävänä olevista sekä päättämistään asioista. Lisäksi vastaisuudessa järjestetään vuosittain aina uuden hallituksen järjestäytymiskokouksen jälkeen keväällä  hallituksen ja jalostustoimikunnan yhteinen kokous.

Ehdotus kyynärnivelien liittämiseksi PEVISAan

Jalostustoimikunta on vuosikokouksessa tehdyn jäsenehdotuksen pohjalta selvittänyt tarvetta rodun liittämiseksi PEVISAan kyynärnivelien tutkimuksen osalta. Jalostustoimikunta ei näe tarvetta kyynärnivelien liittämiselle PEVISAan. Hallitus toteaa, että kyynärnivelien liittäminen PEVISAan ei tuo lisäarvoa rodun jalostukseen, koska 95%:lla tilastoiduista koirista on jo 0/0 kyynärät ja myös kuvaaminen vapaaehtoisesti on jatkuvasti lisääntynyt. Kyynärniveliä ei liitetä PEVISAan. Asiaa ei tuoda jäsenäänestykseen.

Urosten jalostuskäytön rajoittaminen

Hallitus keskusteli jäsenehdotusta urosten jalostuskäytön rajoittamisesta. Annettiin jtmk:lle tehtäväksi ryhtyä pohtimaan jalostuskäytön rajoittamiseen liittyviä kysymyksiä. On selvitettävä, millaisia kriteereitä olisi mahdollista käyttää toisaalta kotimaisille, toisaalta jalostuslainaan tuleville ulkomaisille koirille. Kotimaisten osalta on pystyttävä huomioimaan ainakin 2. polven jälkeläisten määrä. Lisäksi on syytä selvittää eri mahdollisuudet asetetun rajan ylittävälle koiralle: joko jalostuskäytön rajoittaminen tai poistaminen kokonaan jalostuksesta. Tavoitteena tulee olla monimuotoisuuden turvaaminen, mutta rajoittamatta tarpeettomasti kasvattajavapautta. Asiaan palataan, kun jtmk on ongelmaa pohtinut ja selvittänyt vaihtoehtoja.

Koirangeenitutkimus

Todettiin, että shetlanninlammaskoirien näytteiden keruu koirangeenitutkimukseen on viime vuodet ollut lähes pysähdyksissä. Vuodesta 2010 vuoteen 2012 näytemäärä lisääntyi vain 33:lla, 182:sta 215 näytteeseen. Tavoitteena tuhat –geenitutkimushankkeen käynnistyttyä keväällä 2013 näytemäärä on kasvanut siten, että 15.7. shelttinäytteitä oli geenipankissa 351 ja elokuun lopussa rikottiin jo 500 näytteen raja. Shelttien näytemäärä on siis lyhyessä ajassa yli kaksinkertaistunut. Tuhanteen on kuitenkin vielä matkaa ja hallitus kehoittaakin alayhdistyksiä sekä kasvattajia aktiivisuuteen joukkonäytteenottotapahtumien järjestämiseksi syksyn aikana ja ensi keväänä, jotta sheltit pääsisivät näytemäärissä rodun yksilömäärän edellyttämälle tasolle ja rotu tulisi paremmin huomioiduksi tulevissa tutkimuksissa. Päätettiin, että kokouksessa 3/2013 päätettyä toiminta-avustusta voidaan anomuksesta jakaa myös muulle shetlanninlammaskoiran rotua harrastavalle yhdistykselle, jos alayhdistys ei alueellaan järjestä tänä vuonna vähintään kahta joukkonäytteenottotapahtumaa.

MyDogDNA-sopimuksen solmiminen

Genoscoper Laboratories on tuottanut MyDogDNA-testin, jolla voi saada tietoa enimmillään useammasta sadasta koiran ominaisuudesta ja näytemäärän kasvaessa saadaan tietoa myös rodun/ sen linjojen monimuotoisuudesta. Genoscoper esittää Shetlanninlammaskoirayhdistykselle sponsorointisopimusta, joka mahdollistaisi jäsenille testin tilaamisen alennettuun hintaan 179 euroa (normaalihinta 199 eur). Yhdistys saisi lisäksi omaan kassaansa jokaista alennuskoodilla ostettua terveyspassia kohti 10 euroa. Hallitus toteaa, että MyDogDNA-testi ei korvaa näytteenottoa koirangeenitutkimukseen, ja että tässä vaiheessa MyDogDNA-testin hyödyt rodulle ovat vielä rajalliset, mutta tilanne muuttuu tulevaisuudessa tutkimuksen edistyessä. Sponsorisopimuksesta on hyötyä sekä testiä haluaville jäsenille että pitkällä tähtäimellä myös yhdistykselle. Päätettiin solmia Genoscoper Laboratoriesin kanssa sponsorisopimus. Yhtiölle annetaan mainostilaa erityisesti yhdistyksen kotisivuilta. Myös lehdessä ja eri tilaisuuksissa voidaan sopimusta tuoda esille.

Näyttelyasiat

Merkitään tiedoksi, että sekä Lännen että Pohjois-Suomen Shelteissä hakuvalmistelut v. 2015 erikoisnäyttelyitä varten ovat käynnissä. Annettiin sihteerille tehtäväksi varmistaa, että hakemukset lähtevät ajoissa alayksikköjen kennelpiireihin. Käsiteltiin Elina Skogbergin jäsenehdotus, että Shetlanninlammaskoirayhdistys alkaisi sponsoroida agilityn ja tokon rotumestaruuskilpailuja hankkimalla palkintoja. Keskusteltiin shetlanninlammaskoirayhdistyksen ja muiden rotuyhdistyksien käytännöistä, agilityn ja tokon rotumestaruuksien statuksesta ja mainosarvosta rodulle. Päätettiin, että yhdistys tukee jatkossa agilityn rotumestaruuskilpailujen palkintojen hankintaa 200 eurolla ja tokon rotumestaruuksien palkintojen hankintaa 100 eurolla/v. Todettiin, että yhdistyksellä on myös sponsorisopimus, jonka kautta rotumestaruuskilpailuihinkin saatettaisiin saada tukea. Tiedotetaan sopimuksesta mestaruuskilpailujen järjestäjätahoja.

Tiedotustoiminta

Todettiin, että käsikirjan valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. Materiaalia on kuitenkin vielä tulossa. Pyritään saamaan kirja valmiiksi taitettuna ja oikolukuvalmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä. Mainosten jättöaikaa pidennetään 15.10. asti, mistä laitetaan ilmoitus yhdistyksen sivuille.

Vuosikirjojen valmistelut ovat työvoimapulan vuoksi yhä kesken ja on vaarana, että niitä alkaa kasautua yhä enemmän. Päätetään, että vuosikirjat julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla vuosittain ja asiaryhmittäin jaoteltuna sitä mukaa kuin vuosikirjat valmistuvat. Työn helpottamiseksi päätettiin, että v. 2011 jälkeen valmistettaviin vuosikirjoihin liitetään tuomariarviot alkuperäiskielellä kirjoitettuna, niitä ei siis enää suomenneta. Samalla vältytään mahdollisilta suomentajien tekemiltä tulkintavirheiltä.

Keskusteltiin tarpeesta kilpailuttaa Sheltit-lehden painatus. Painoasun tasossa on ollut huomauttamista. Myös painatuskustannuksa toivotaan saatavan pienemmiksi. Päätettiin, että puheenjohtaja alkaa yhdessä toimituskunnan kanssa valmistella painopaikan kilpailuttamista. Tarjouksen tulee sisältää sekä painatus että postitus. Painopaikan vaihtaminen olisi haluttaessa mahdollista vuoden alusta lukien.

Osallistuminen tapahtumiin

Päätettiin, että yhdistykselle ei tule infopistettä Messukeskuksen näyttelyihin tänä vuonna. Yhdistys osallistuu maailmannäyttelyyn v. 2014 ja järjestää sinne infopisteen. Päätettiin, että yhdistys osallistuu v. 2014 Kennelliiton järjestämään KoiraExpoon (8-9.2.) ja Helsingin seudun Kennelpiirin järjestämään innovaatioseminaariin.

Yhdistyksen kilpailut

Kilpailujen vastaanottajien yhteystiedot tarkistetaan ja laitetaan kotisivuille sekä lehteen. Christina Kittelä on ilmoittanut haluavansa jättää ykkösruusuketietojen vastaanoton. Hänen tilalleen täytyy saada uusi henkilö. Ilmoitusten jättämisestä annetaan syksyn kuluessa uudet ohjeet. Pyritään valmistamaan nettilomake, jolla ilmoitukset tuloksista sekä maksutiedot saataisiin sujuvasti lähetettyä kilpailujen vastuuhenkilöille.

Y-tunnus

Todettiin yhdistyksen verotuksellisista syistä tarvitsevan Y-tunnuksen. Päätettiin hankkia tunnus.

Yhdistyksen vuosikokous

Päätettiin, että vuosikokous kiertää jatkossa alayhdistysten alueilla. V. 2014 vuosikokous pidetään Hämeen Shelttien alueella Heinolassa 23.3. 2014 klo 12.00 alkaen.

Hallituksen seuraava kokous Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 10.11.2013.

 

 

Hallituksen kokous 19.5.2013

Uusia jäseniä hyväksyttiin sähköpostikokouksissa 39. Jäsenmäärä ennen jäsenmaksua maksamattomien (eronneiden) poistamista rekisteristä oli 2227. Todettiin, että yhdistys on puoltanut edellisen kokouksen jälkeen 11 uutta kennelnimianomusta. Merkittiin tiedoksi, että Savo-Karjalan Sheltit järjestävät jalostustarkastuksen Kuopiossa 21.9.2013. 

Jäsenehdotuksia: Raija Perälä esitti hallitukselle ja jalostustoimikunnalle kirjeessään päätettäväksi rajoitusta urosten käyttöön, shelttien liittämistä PEVISAan kyynärien osalta, muutoksia jalostusuroslistan ehtoihin/niiden tulkintaan. Hallitus toteaa, että kyynärien osalta asia on jo jalostustoimikunnassa pohdinnassa. Jalostusurosten osalta ehdotuksen käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Seija Ohtonen esitti hallitukselle jalostusuroslistasta, että uroksella todetut kinnervikaiset jälkeläiset eivät oikeuttaisi poistamaan urosta jalostusuroslistalta, vaan uroksen tietoihin lisättäisiin tieto kinnervikaisista jälkeläisistä. Päätettiin, että PEVISA-ehdot täyttävää urosta ei em. syyn vuoksi pidä poistaa listalta, ellei sillä itsellään ilmene vikaa, joka edellyttää sen poistettavaksi. Christina Kittelä ehdotti ESSC:n rotumääritelmävideon mahdollista kääntämistä suomeksi ja käyttämistä ulkomuototuomarien ja kasvattajien koulutusmateriaalina. Hallitus päätti hankkia aluksi kaksi rotumääritelmävideota, yhden hallituksen käyttöön ja toisen Päivi Eerolalle arvioitavaksi.

Jalostustoimikunta on rotujärjestön keskeinen jalostusta ohjaava yksikkö. Hallitus keskusteli tavoista, joilla voidaan varmistaa jalostustoimikunnan jäsenten riittävän laaja tietämys rodusta, sen historiasta, käyttötarkoituksesta ja jalostuksen pääperiaatteista sekä kokemus rodun kasvattamisesta. Päätösehdotus valmistellaan seuraavaan kokoukseen. Hallituksen ja jalostustoimikunnan keskinäisessä tiedotuksessa todettuja puutteita pyritään korjaamaan. Päätettiin pyytää jalostustoimikunnan puheenjohtaja seuraavaan kokoukseen.

Hallitus on käynnistänyt shetlanninlammaskoiran geenitutkimushankkeen yhdessä professori Hannes Lohen tutkimusryhmän kanssa verinäytteiden keräämiseksi koirangeenitutkimukseen. Hanketta koordinoi Satu Tuomela. Päätettiin hankkia jalostustoimikunnalle sirunlukija.  Päätettiin myös tukea alayhdistyksiä geenitutkimushankkeessa. Kun alaosastot ovat järjestäneet näytteenottotilaisuuden, niin näytteenottajan matkakustannus korvataan. Alayhdistysten toivotaan järjestävän alueellaan aktiivisesti näytteenottotilaisuuksia, jotta tavoite toteutuu Varataan 500 € näytteenottajien matkakuluihin, 50 € / kerta, eli tänä vuonna periaatteessa 100 euroa/alayhdistys. Esitetään alayhdistyksille, että myös ne varaisivat kohtuullisen summan hankkeen edistämiseen.

Käsikirjan aineiston kokoaminen on alkanut. Käsikirjatoimikunta on hahmotellut seuraavanlaisen sisällön: rotumääritelmän kuvallinen tulkinta, shelttien perinnölliset sairaudet, terveystuloksia, rekisteröinnit, tuontikoirat ja tuontimaa, Vuolasvirtapalkittujen kasvattajien esittely, Päivi Eerolan kertomus rodun tilanteesta, pennun valinta, kasvattajahaastatteluja, shelttien kuvallinen kasvukäyrä, näyttelykoirien kuvallinen valiogalleria, muut valiot listattuna. Kirjaan voi ostaa myös mainoksia (ks. ilmoitus 02/2013). Kirjan taitto alkaa syyskuussa, taittajana toimii Miina Lukkari. Painos on alustavasti 250 kpl, lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta syksyllä. Hinta on ennakkotilauksena 25 eur, kirjan valmistuttua 30 eur. Kirjan ennakkomyynti alkaa syyskuussa ja se tulee painosta yhdistyksen juhlavuoden alussa.

Päätettiin tehdä myös toinen käsikirja, jos tekijöitä löytyy. Toinen kirja on harrastuskäsikirja, jossa esitellään kuvin ja artikkelein monipuolisesti niitä harrastuksia, joissa sheltit ovat mukana. Tähänkin osaan tulisi kuvallinen valiogalleria, poisluettuna muotovaliot, jotka  mahdollisesti listataan. Pyrkimyksenä on, että käsikirjat yhdessä kattaisivat keskeisesti  tärkeimmät  aktiviteetit ja harrasteet, joissa shelttejä on mukana ja toimisivat myös opasteina sekä harrastustoimintaa aloittaville että pidemmälle ehtineillekin ja kasvattajille. Harrastuskäsikirjalle ei toistaiseksi ole julkaisuaikataulua, kirjan syntyminen edellyttää uuden harrastusasioista laajasti perillä olevan käsikirjatoimikunnan kokoamista (vapaaehtoisten kirjan tekemisestä kiinnostuneiden ilmoittautumisia toivotaan).

Sheltit-lehdessä päätettiin aloittaa Juha Kareksen kirjoituksiin perustuva artikkelisarja, jonka teemana ensi vaiheessa on koiran rakenne. Sarjan aluksi toivotaan Juha Kareksen haastattelua, jota lehden toimituskunta valmistelee Sarjaa aletaan julkaista joulunumerosta lähtien 1-2 kirjoitusta/lehti

Näyttelykoirasääntöihin tehtiin sääntömuutos, joka koskee jo tätä vuotta. Jalostuskoirakilpailuun ilmoitetaan jatkossa vain vähintään SA:n saaneet koirat (v. 2012 vaatimus ERI). Yhdistys laskee pisteet, mutta mukaan kilpailuun ei pääse automaattisesti, vaan kilpailuun osallistuvat laskevat itse pisteensä ja toimittavat ne vuoden loppuun mennessä pistelaskijoille. Yhdistyksen kotisivujen ”Näyttelytuloksiin” lisätään jatkossa näyttelyiden koiramäärät. Näyttelytuloksia päivittämään tulee lisävoimia, Sari Aaltonen on lupautunut päivittäjäksi. Tervetuloa Sari! SM-joukkueiden kokoonpanot tulevat jatkossa myös kotisivuille.

Seuraava kokous: Hallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 1.9.2013.

 

 

Hallituksen kokous 6.4.2013

Ensimmäisessä varsinaisessa kokouksessaan järjestäytymiskokouksen jälkeen hallituksella oli asialistalla useita merkittäviä asioita, joista vähäisin ei ehkä ole se, että hallitus pyrkii jatkossa tiedottamaan toiminnastaan ja päätöksistään aiempaa aktiivisemmin ja avoimemmin. Ohessa pääkohtia kokouksesta:

Jalostusasiat: Hallitus hyväksyi jalostustoimikunnan puheenjohtajan Kaisa Vanhatalon esityksen jalostustoimikunnaksi. Toimikunta esittäytyy toisaalla, omalla palstallaan. Todettiin jalostustoimikunnan valmistelevan yhdistyksen kotisivuille liitettävää sähköistä opasvihkosta pennun ostoa harkitsevalle. Toivotaan yhteistyötä collieyhdistyksen kanssa yhdistysten lukuisien yhtenevien intressien vuoksi. Hallitus antoi myös puollon neljälle kennelnimianomukselle.

Jäsenasiat: Hallitus pahoittelee lukuisien kasvattajien viime vuonna kokemia ongelmia, joissa pennunostajien jäsenhakemuksen käsittely saattoi venyä jopa puolen vuoden mittaiseksi. Todettiin, että ongelmat ovat tältä osin ohi ja jäsenhakemusten käsittelyssä ei tänä vuonna enää ole ruuhkia.  Jäsenhakemuksia käsitellään tarvittaessa sähköpostikokouksissa varsinaisten kokousten välillä. Hallitus päätti myös muuttaa vallinnutta käytäntöä, jonka mukaan uusi jäsen sai koko vuoden lehdet riippumatta jäsenyyden alkamisajasta. Käytäntö on tuottanut jäsensihteerille huomattavan lisärasitteen vanhojen lehtien postittamisessa, ylimääräisenä ongelmana vielä painosten loppuminen kesken. Vuoden 2014 alusta lähtien jäseneksi hakeva saa Sheltit-lehden jäsenyyden alkamishetkestä lukien, mutta ei enää takautuvasti. Käytäntö on sama kuin esim. collie-yhdistyksessä.

Sähköisten jäsenmaksulaskujen käyttöönotossa esiintyneiden ongelmien vuoksi päätettiin, että v. 2013 jäsenen erottaminen astuu voimaan kaksi kuukautta 1/2013 lehdessä välitetyn ilmoituksen jälkeen eli 15.5., jos jäsenmaksu vielä tuolloin on maksamatta. Vuoden toinen lehti jaetaan vain jäsenmaksunsa maksaneille.
Merkittiin tiedoksi 14 uutta hyväksyttyä jäsenhakemusta.

Lehtiasiat: Hallitus pyytää lehtitoimikuntaa varmistamaan, että julkaistuista lehdistä jää luotettavat varmuuskopiot. On tärkeää, että julkaisuista on sähköiset dokumentit, jolloin sisältöihinkin voidaan myöhemmin tarvittaessa palata. Toivottiin, että lehden sisältöjä saataisiin monipuolistettua esim. kasvattajahaastatteluilla ja jäsenten lehteen kirjoittamilla artikkeleilla. Jäsenistön toivotaankin aktivoituvan ja tarjoavan lehteen aktiivisemmin sisältöjä. Lehden junnupalstalle toivotaan pitäjää. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin tai lehden päätoimittajaan. Hallitus päätti, että jatkossa lehteen voidaan tehdä myös maksettuna palveluna mainoksia. Palvelun sisältökuvaus tuotetaan lähiaikoina. Lehden toimituksessa olisi tarjolla myös mainosvastaavan paikka. Kiinnostuneet ilmoittautukaa.

Kotisivut: Yhdistyksen kotisivut todettiin toimiviksi. Kotisivutoimikunta lakkautetaan. Petri Eklund on lupautunut edelleen varmistamaan sivujen toimivuutta ja ratkomaan niihin liittyviä ongelmia.

Käsikirjatoimikunta: Yhdistyksen tavoitteena on saada uusi käsikirja valmiiksi ensi vuodeksi. Käsikirja tulee kattamaan vuodet 2003-2012. Marita Axi kokoaa toimikunnan ja ryhtyy valmistelemaan julkaisua, joka tehdään neliväripainatuksena. Todettiin, että yhdistyksellä on tarkoitukseen varattuna rahaa. Kustannuksia pyritään kattamaan myös mainostuloilla.

Näyttelyt ja kokeet: Hallitus totesi tyydytyksellä suuren ilmoitettujen koirien määrän, 284 koiraa, 20.4.2013 Kiljavalla pidettävään erikoisnäyttelyyn. Suuren koiramäärän vuoksi näyttelytoimikunta on kutsunut uuden englantilaisen rotutuomarin, Jane Edwardsin, erikoisnäyttelyn tuomariksi. Myös seuraavana päivänä pidettävään shelttipäivään on mukavasti ilmoittautuneita ja päivän ohjelma on varmistettu.

Vuonna 2015 yhdistys voisi rekisteröityjen koirien määrän perusteella järjestää jopa kolme erikoisnäyttelyä. Päätettiin järjestää kaksi erikoisnäyttelyä. Pääerikoisnäyttelyn järjestäjäksi päätettiin Lännen Shelttiyhdistys ja sivuerikoisnäyttelyn järjestäjäksi Pohjois-Suomen Sheltit. Lisäksi päätettiin, että molemmat näyttelyt voidaan järjestää ulkonäyttelyinä, pääerikoisnäyttely toukokuussa ja sivuerikoisnäyttely elokuussa. Jäsenyhdistyksiä pyydettiin pikimmiten nimeämään näyttelytoimikunnat ja ryhtymään valmisteluihin, jotta hakemukset näyttelyistä voidaan jättää viimeistään määräaikaan mennessä syyskuussa 2013.

Merkittiin tiedoksi, että vuoden 2013 agilityn shelttimestaruuskilpailut järjestää TSAU (Turun Seudun Agilityn Urheiluseura) ja Porin WeCa v. 2014 agilitymestaruudet  elokuussa Porissa.  WeCa informoi myöhemmin tarkemmin ajasta. Merkittiin myös tiedoksi, että TOKOn v. 2014 shelttimestaruudet ratkotaan Tampereella erikoisnäyttelyn yhteydessä (seuraavana päivänä). Hallitus päätti tiedustella PORIn YTVAlta, voiko se järjestää v. 2013 TOKOn shelttimestaruuskisat. Tälle vuodelle ei TOKOn shelttimestaruuskisaa muutoin ole tiedossa.

Vuoden shelttikilpailut: V. 2012 shelttikilpailujen tuloksia ei voitu julkistaa eikä pokaaleja jakaa 16.3. vuosikokouksessa. Pokaalit ja kunniakirjat jaetaan 20.4. erikoisnäyttelyssä Kiljavalla. Vuoden 2013 pistelaskua varten yhdistys on saamassa Anita Nuuttilan toteuttaman excel-laskuohjelman, jonka pitäisi olennaisesti helpottaa pistelaskua ja vähentää työmäärää. Hallitus seuraa pistelaskujen edistymistä ja varautuu tarvittaessa myös palaamaan aiempaan tapaan, jossa kilpailuihin osallistuvien koirien omistajat laskevat itse pisteet ja yhdistys suorittaa vain tarkistuslaskennan.

Edelleen, hallitus päätti luopua kiertopalkinnoista Vuoden Sheltin palkintoja lukuun ottamatta. Päätös astuu voimaan välittömästi ja koskee jo Kiljavalla 20.4. jaettavia palkintoja. Yhdistys hankkii vastedes Vuoden Sheltin palkintoja lukuun ottamatta vuosittain uudet kilpailupalkinnot.

Ykkösruusukkeen saajat julkaistaan vastedes vuoden ensimmäisessä lehdessä. Omistajat toimittavat itse koiriensa tulokset ja lähettävät koiristaan julkaistavat kuvat kilpailuohjeiden mukaisesti vuosittain 31.12. mennessä.

Tiedotustoiminta: Sihteeri, tarvittaessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa, valmistaa kuukauden kuluessa kustakin kokouksesta tiedotuksen sen keskeisimmästä sisällöstä julkaistavaksi yhdistyksen verkkosivujen Hallitus tiedottaa –palstalla sekä siinä lehdessä, johon aineisto ehtii.

 Seuraava kokous: Hallitus päätti kokoontua seuraavan kerran 19.5.

 

 

Hallituksen järjestäytymiskokous 16.3.3013

Hallitus päätti, että varapuheenjohtajana toimii Taru Ohtosen, sihteerinä hallituksen ulkopuolelta Mirja Kukkamäki, varainhoitajana ja Sheltti-shopin hoitajana Jaana Karonen, ja jäsensihteerinä Maiju Pennala. Päätettiin, että jalostustoimikunnan puheenjohtajana jatkaa Kaisa Vanhatalo ja sihteerinä Tiina Kaltakari. Pentuvälittäjänä toimii edelleen Helene Virtanen.

Lehtitoimikunnassa toimivat: päätoimittajana Tarja Nevalainen, taittajana Seija Sipola, palstanpitäjinä agility: Hanna Heiska, tottelevaisuus ja kehäkuulumisia Sirpa Saari, ja eläinlääkärin vastaanotolla Ulla Andersin. Muita toimia täydennetään myöhemmin.

Jäsensihteerin lista 2.3.2013 hyväksyttiin sähköpostikokouksella 3.3.2013.

Merkittiin tiedoksi, että KoiraExpo 2013 tilaisuuteen osallistuivat Anne-Mari Hakkarainen, Taru Ohtonen ja Mirja Kukkamäki.

Merkittiin tiedoksi, että Savo-Karjalan Sheltit järjestää kesäleirin 26.-28.7.2013 ja Hämeen Sheltit järjestää kesäleirin Urjalassa 10.-12.8.2013.

Todettiin, että erikoisnäyttelyyn 20.4.2013 Kiljavalla on tähän mennessä ilmoittautunut 70 koiraa. Todettiin, että v. 2014 järjestetään yksi erikoisnäyttely, Hämeen sheltit järjestävät näyttelyn Tampereella 16.8.

Päätettiin, että Marita Axi tutkii mahdollisuutta perustaa uudestaan käsikirjatoimikunta.

Seuraava kokous päätettiin pitää 6.4.

 

 

Vuosikokous 16.3.2013

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.3. Jyväskylässä hotelli Albassa. Kokous vahvisti v. 2012 tilinpäätöksen ja myönsi tili- sekä vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä hyväksyi tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2013. Jäsenmaksu vuodelle 2014 pidettiin ennallaan. Jäsenyhdistyksille maksettavaa varsinaisen jäsenen hyvitystä muutettiin siten, että jatkossa jäsenyhdistyksille palautetaan jäsenmaksutuloista 6% jäsenmäärän mukaisessa suhteessa.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin äänestyksen jälkeen Hannu Saarilahti 28 äänellä Esteri Lähderannan 18 ääntä vastaan. Erovuoroisten jäsenten tilalle hallitukseen valittiin Etelä-Suomesta Marita Axi arvalla tasaäänin Christina Kittelän ja Esteri Lähderannan kanssa, Lännestä valittiin äänestyksettä uudestaan Helene Virtanen ja Hämeestä Pia Rajala. Savo-Karjalasta hallitukseen valittiin Taru Ohtonen ja Pohjois-Suomesta Marjo Kuivala. Varajäseniksi valittiin Etelä-Suomesta äänestyksellä Christina Kittelä, Lännestä Anne Toivonen, Hämeestä Tuulikki Peltoniemi, Savo-Karjalasta Heidi Karttunen ja Pohjois-Suomesta Seija Sipola. Toiminnantarkastajiksi valittiin edelleen Taisto Hongisto ja Riitta Oksman, varalle Aki Korhonen ja Laura Mättö.

Yhdistyksen edustajaksi SKL-FKK:n yleiskokoukseen ja valtuustoon valittiin äänestyksellä Hannu Saarilahti, varalle molempiin Esteri Lähderanta.

Yhdistys nimitti kunniajäsenekseenRaija Perälän pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen hyväksi.

Vuosikokous keskusteli kyynärniveltutkimusta käsitelleestä jäsenaloitteesta. Uusi puheenjohtaja ilmoitti, että jäsenaloite viedään jalostustoimikunnan tutkittavaksi.

 

 

Hallituksen kokous 16.2.2013

Hallitus hyväksyi, että Kaisa Vanhatalo jatkaa jalostustoimikunnan puheenjohtajana. Pia Nyberg jatkaa jäsenenä.

Jalostustoimikunta laatii kiertävän listan alaosastoille kasvattajapäivien ja jalostustarkastusten järjestämisestä. Jalostustoimikunta hoitaa ajankohdan ilmoittamisen alaosastoille.

Keskustellaan kyynärniveltutkimuksesta vuosikokouksessa muissa asioissa.

Shetlanninlammaskoirat ry:n hallitus tukee shelttijoukkueiden osallistumista arvokilpailuihin.

Hallitus antaa TSAU:lle oikeuden järjestää shelttien tämän vuotiset agilitymestaruuskisat TSAU:n virallisten agilitykilpailujen yhteydessä. 10.8. 2013 olisi sopiva kisojen pitopäivä kaikille tasoluokille.

Hallitus myöntää luvan kerätä Shetlanninlammaskoirat ry:n nimissä joukkueen tottelevaisuuden SM-kokeeseen

Pohjois-Suomen Sheltit ry:lle annetaan lupa järjestää luonnetesti shetlanninlammaskoirille. He vastaavat kaikista järjestelyistä ja kuluista.

 

 

Hallituksen kokous 17.11.2012

Lehden uudeksi taittajaksi on valittu Seija Sipola. Hän aloittaa työskentelyn jo 4/2012 lehden teossa. Tervetuloa Seija mukavaan joukkoomme.

Jäsenmaksujen laskutuksen jälkeen ei enää lähetetä karhuja. Maksamatta jättäneet jäsenet tullaan katsomaan eronneiksi sääntöjen mukaan.

Uudet kotisivut julkaistaan joulukuun 2012 aikana. Sijainti on edelleen Artion palvelin.

Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksyy esityksen shetlanninlammaskoiran JTO:ksi korjauksin ja kommentein. Ohjelma on voimassa kauden 2013 – 2017. Korjattu ohjelma tulee toimittaa tiedoksi Kennelliiton toimistoon kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Anita Nuuttilalle luovutetaan lauantaina 8.12.2012 Messukeskuksen näyttelyn yhteydessä Vuolasvirtapalkinto. Sihteeri Mirja Kukkamäki ja Christina Kittelä luovuttavat yhdistyksen kukat ja onnittelut Anita Nuuttilalle.

Keskusteltiin ehdotetusta jalostustarkastusten kiertolistasta.
Hallitus tuli siihen tulokseen, että kiertävää listaa ei tehdä, vaan sen sijaan alajaostot voivat halutessaan kutsua jalostustoimikunnan pitämään jalostustarkastuksen.

Hallitukselle oli tullut yhteydenottoja sekä Ruotsista että Norjasta koskien retinopatiakoirien sisarusten julkistamista yhdistyksen nettisivuilla. Vaativat niiden poistoa tai sitten linkityksen poistoa Norjan PRA -sivuille.
Hallitus päätti poistaa yhdistyksen kotisivuilla olevien retinopatia- ja PRA –koirien sisarukset. Vanhemmat saavat jäädä.

Hallitus esittää vuosikokoukselle Raija Perälälle kunniajäsenyyttä pitkäaikaisesta työstä Shetlanninlammaskoirat ry:n hyväksi.

Shetlanninlammaskoirien infopisteen asettelusta ja hoitamisesta Messukeskuksessa on lupautunut huolehtimaan Etelä-Suomen Sheltit ry.

Seuraava kokous on tilinpäätöskokous 16.2.2013.