Shetlanninlammaskoirat kutsuu jäsenensä shelttien geenitutkimukseen

Koirangeenit_kuva.jpg

Shetlanninlammaskoirat ry pyrkii yhteistyössä professori Hannes Lohen tutkimusryhmän kanssa

lisäämään tietoa rodun geneettisistä piirteistä ja edistämään rodulle tyypillisten perinnöllisten

tautien tutkimusta. Tavoitteena on kerätä koirangeenitutkimukseen tuhat shetlanninlammaskoiran

verinäytettä, jolla määrällä sheltit nousevat mukaan tutkimuksen eturiviin. Jo nyt sheltit ovat

mukana silmäsairauksia käsittelevässä tutkimuksessa sekä käyttäytymistutkimuksessa, mutta

näytteitä kaivataan lisää. Huomaathan, että jokainen yksittäinen näyte on tärkeä tavoitteen

saavuttamisessa. Neuvoja näytteenottotilaisuuksien järjestämiseen saa jalostustoimikunnalta

(jalostustoimikunta [at] shetlanninlammaskoirat.fi). Omasta koirastaan voi luovuttaa helposti

näytteen myös eläinlääkärillä käynnin yhteydessä (ks. jäljempänä).

 Geenitutkimukseen liittyviä erityistoiveita:

a)    Päivittää jo annettujen yli 700 näytteen osalta koirien terveystilanne. Jos koirastasi on jo

verinäyte pankissa ja terveystilanteesta on uutta tietoa, päivitä koiran tiedot joko erillisellä

lomakkeella tai jopa vapaamuotoisella sähköpostilla. Ao. sivulta löytyvät tarkemmat ohjeet ja

osoitteet :http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/terveystietojen-paivittaminen/

b)    Näytteitä silmäsairaista ja taudin kantajista. Jos koirallasi on eläinlääkärin diagnosoima

silmäsairaus (esim. coloboma, kaihi, PRA) tai se on sellaisen tunnettu kantaja, merkitse

näytteenottolomakkeeseen tieto tästä). PRA:n kohdalla kiinnostusta on myös kantajan 1. polven

jälkeläisiin, joilla on 50% todennäköisyys olla kantajia. Erityisesti tutkimusryhmä on myös

kiinnostunut coloboma –diagnosoiduista koirista, joiden molemmat vanhemmat ovat terveeksi

geenitestattuja tunnetun CEA:n suhteen.

c)    Käyttäytymistutkimus. Koirien luonneominaisuudet periytyvät vahvasti. Shelteissä on sekä

hyvin arkoja että rohkeita yksilöitä. Tutkimusryhmällä on tällä hetkellä käynnissä mm. arkuuteen ja

ääniarkuuteen sekä ylivilkkauteen liittyvät tutkimukset, joihin joihin 8.7.2016 mennessä oli

shelteistä jo 393 kyselyvastausta. Voit osaltasi edelleen edistää tutkimusta osallistumalla

käyttäytymiskyselyyn sekä luovuttamalla koirasta verinäytteen:

http://www.koirangeenit.fi/projektit/tutkimusprojektit/kayttaytymistutkimukset/

d)    Rodun terveet yksilöt. Kaikissa tutkimuksissa oleellisen osan muodostavat luotettavat

kontrollit. Shelteissä on runsaasti yli 10-vuotiaita terveinä säilyneitä koiria, jotka ovat ihanteellisia

kontrolleja esim. silmäsairauksia tutkittaessa. Jos omistat tällaisen koiran, tule edistämään

tutkimusta ja luovuttamaan näyte rodun tulevaisuuden hyväksi.

 Kuinka voin luovuttaa koirastani verinäytteen

i) Käyttäessäsi koirasi eläinlääkärillä terveystarkastuksessa, rokotuksessa, lonkkakuvauksessa tai

silmäpeilauksessa voit pyytää ottamaan koirasta näytteen toimitettavaksi Hannes Lohen

koirangeenitutkimukseen. Koirangeenit.fi -sivustolla on lista eläinlääkäriasemista, jotka erityisesti

ovat Lohen kanssa yhteistyössä:

http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/yhteistyoelainlaakariasemat/. Evidensia-ketjun kanssa

Lohen ryhmä on solminut v. 2016 sopimuksen, jonka ansiosta näytteitä kerätään kaikissa

toimipisteissä jopa maksutta kliinisen tutkimuksen tai toimenpiteen yhteydessä:

http://www.koirangeenit.fi/osallistuminen/yhteistyo-evidensia- ketjun-kanss/

ii) Joukkonäytteidenottotilaisuudet. Shetlanninlammaskoirat ry kannustaa jäsenyhdistyksiään

järjestämään näytteenottotilaisuuksia. Näistä tilaisuuksista voi kysellä alaosastojen hallituksilta.

Myös suurten koiratapahtumien yhteydessä on aika ajoin näytteenottotilaisuuksia. Kasvattajia

kannustetaan antamaan pentueestaan verinäytteet 6-viikkoistarkastuksen yhteydessä. Pentujen

kasvaessa kasvattaja tai pentujen uudet omistajat voivat päivittää tietoja tarpeen mukaan.

Jalostustoimikunta

Näytteenottotapahtumia

Ei tiedossa olevia tapahtumia. 

 

 Päivitetty 30.10.2016/NO