Agilitysäännöt pähkinänkuoressa

Tämän sivun tekstit on lainattu Tommi Raita-ahon ylläpitämiltä, erittäin kattavilta agilitysivuilta, suoraan hänen luvallaan.

Sääntöihin tehty 1.6-07 alk. pieniä muutoksia(Ritva Tuominen)

Agility-sivut

Tällä sivulla esitetään agilitysäännöt pelkistetysti erityisesti ajatellen kilpailemista Suomessa. Eri maiden säännöt eroavat hieman toisistaan, mutta pääpiirteet näistä säännöistä pätevät myös muualla. Tarkemmat säännöt selviävät virallisesta sääntökirjasta, jonka voi tilata Suomen Kennelliitolta.

Miten pääset kilpailemaan? 

Päästäksesi kilpailemaan virallisissa agilitykilpailuissa sinulla täytyy olla kilpailukirja, joita saa tilattua Suomen Kennelliitosta tai sen voi myös ostaa kilpailupaikalta. Suomessa rekisteröimättömät/monirotuiset koirat kilpailevat nykyisin samoissa luokissa rotukoirien kanssa. Kaikilta kilpailevilta koirilta vaaditaan:

 • tunnistusmerkintä (mikrosiru tai tatuointi). 
 • koiran tulee olla täyttänyt 18 kk kilpailupäivämäärään mennessä. 

Kiimainen narttu ei saa osallistua kilpailuihin, lukuunottamatta joitakin erikoiskisoja, kuten MM-karsinnat, SM-kisat. Niissä juoksuisen koiran on mahdollista päästä radalle viimeisenä. Kantava narttu ei saa osallistua kilpailuihin 30 vrk ennen oletettua laskettua aikaa ja synnytyksen jälkeen pitää olla taukoa 42 vrk ennen kisaamista.

Yleisesti säännöistä

Koirat kisaavat kolmessa eri säkäluokassa. Luokka määräytyy koiran säkäkorkeuden mukaan.

 • Mini-koirat ovat alle 35 cm.
 • Midi-koirat ovat vähintään 35 cm, mutta alle 43 cm.
 • Maxi-koirat ovat vähintään 43 cm. 

Agilityssä esteet on jaettu esteluokkiin: hyppyesteet, kontaktiesteen ja muut esteet.

Hyppyesteitä ovat aita, sarjaeste, okseri, muuri, pituushyppy ja rengas. Hyppyesteiden korkeudet vaihtelevat kilpaluokan mukaan. Minit kisaavat hypyillä, joiden korkeus on 25 - 35cm. Midit kisaavat hypyillä, joiden korkeus on 35 - 45 cm. Maxit kisaavat hypyillä, joiden korkeus on 55 - 65 cm. Esteiden vähimmäisleveys 1,20 m.

Pituushypyn pituus vaihtelee myös kilpaluokan mukaan. Minit kisaavat 40 - 50 cm eli 2 osaisella pituushypyllä. Midit kilpailevat 70 - 90 cm eli 3 - 4 osaisella pituushypyllä. Maxit kilpailevat 120 - 150 cm eli 4 - 5 osaisella pituushypyllä. Okserin enimmäispituus: minit 30 cm, midit 40 cm ja maxit 55 cm.

Renkaan aukon halkaisija on 45 - 60 cm.

Kontaktiesteitä ovat A-este, puomi ja keinu. A-esteen leveys on vähintään 90 cm ja korkeus kaikille koirille 1,70 m.

Muita esteitä ovat kepit/pujottelu, pöytä ja tunnelit (avoimet ja umpinainen). Pujottelun keppiväli on vakio eli 60 cm ja se saa esiintyä radalla vain kerran. Pöydän korkeus on mineillä ja mideillä 35 cm, mutta maxeilla 60 cm.

Mitä agilityradalla voi olla?

Agilityrata voi sisältää kontaktiesteitä sekä pöydän. Radat jaetaan perus- ja hyppyratoihin. Hyppyrata on rata, jossa ei ole kontaktiesteitä eikä pöytää. Esteet suoritetaan numerojärjestyksessä ennaltamääritellyssä maksimiajassa.

Maksimiaika on pääsääntöisesti 2 kertaa ihanneaika ja se ei voi olla vähempää kuin 1,5 kertaa ihanneaika. Tuomari määrittää radan ihanneajan radan etenemisnopeuden perusteella. Radan etenemisnopeus riippuu kilpailun luokasta ja radan vaikeusasteesta.

Suoritettavien peräkkäisten esteiden väli on 5 - 7 m. Sarjaesteessä (enintään kolme aitaestettä) esteiden etäisyys toisistaan on määritelty säkäluokkakohtaisesti. Mineillä se on 2 m, mideillä 3 m ja makseilla 4 m, sarjaesteen aitojen tulee olla suorassa linjassa, eikä niitä tulisi käyttää 1-luokassa. Aitojen tulisi olla yksirimaisia. Tosin Suomessa FCI:n säännöistä poiketen esteiden ei tarvitse olla suorassa linjassa. Esteistä okseria ei suositella käytettäväksi 1-luokissa

Ensimmäisenä ja viimeisenä esteenä saa käyttää vain ja ainoastaan hyppyestettä. Viimeinen este voi olla myös okseri. Radan pituus on noin 100 - 200 m ja esteitä on 15 - 20 kpl, joista vähintään 7 tulee olla hyppyesteitä (aita, muuri ja rengas). Tuomari suunnittelee radan haluamallaan tavalla, ja siinä pitää olla vähintään kaksi suunnan muutosta.

Agilityradalla saa olla I-luokassa maksimissaan kolme ns. kontaktiestettä. Luokissa II ja III näitä kontaktiesteitä saa olla korkeintaan neljä.

Tuomarin täytyy asettaa rengas- tai pituushyppyeste niin, että kyseiselle esteelle voi hakeutua suorassa linjassa edelliseltä esteeltä.

Kun koirakko osallistuu kisaan, seuraavat asiat kannattaa painaa mieleen:

 • Koiralla ei saa olla kaulainta. 
 • Rataan saa tutustua 5 minuutin ajan ennen kilpailun alkua ainoastaan ohjaaja. 
 • Lähtömerkin saatuaan ohjaaja ohjaa koiran radan läpi koskematta koiraan tai esteisiin.
 • Ajanotto aloitetaan, kun koira ylittää lähtölinjan ja lopetetaan, kun koira ylittää maalilinjan. 
 • Ohjaaja ei saa koskea koiraan tai esteisiin, eikä saa suorittaa esteitä (hypätä esteiden yli).
 • Vähiten virhepisteitä saanut on voittaja, pisteiden mennessä tasan voittaa vähiten virhepisteitä radalla tehnyt ja jos nämäkin virhepisteet ovat tasan, voittaa nopeampi aika. 

Käytännössä kuitenkin, kun aika otetaan sadasosasekunnin tarkkuudella, harvoin virhepisteet menevät muuten tasan, kuin silloin, kun aikavirhettä ei ole tullut ja tällöin voittaa siis parempi aika. Jos kuitenkin sekä aika ja ratavirheet menevät tasan, tuomari voi määrätä tasatilanteessa oleville kilpailijoille uusintasuorituksen.

Arvostelusta voi olla eri mieltä, ja valituksissa ja muutoksenhaussa noudatetaan SKL-FKK:n kulloinkin voimassa olevia yleisiä sääntöjä.

Hylkäävät virheet 

Seuraavassa listassa on esitelty hylkäävään suoritukseen johtavat virheet:

 • Koira suorittaa väärän esteen. 
 • Koira aloittaa esteen suorittamisen väärästä suunnasta. 
 • Koira saa kolmannen kieltäytymisvirheen radalla. 
 • Koira tekee tarpeensa radalle tai poistuu radalta tai ei ole ohjaajan hallinnassa. 
 • Maksimiajan ylitys. 
 • Koiralla on kaulain. 
 • Esteen kaataminen (koira tai ohjaaja) ennenkuin koira on suorittanut sen. 
 • Koira tai ohjaaja rikkoo esteen niin, ettei sitä voi enää suorittaa
 • Ohjaaja hyppää esteen yli tai oikaisee niiden läpi (alitse). 
 • Ohjaaja vie koiran takaisin lähtölinjalle tämän jo ylitettyä sen (paitsi tuomarin käskystä). 
 • Ohjaajalla on makupala tms. mikä vaikuttaa koiran suoritukseen, kädessään. 
 • Ohjaaja käynnistää elektronisen ajanoton pöydällä. 
 • Sopimaton käytös tuomaria tai koiraa (raakuus tms.) kohtaan. 
 • Ohjaaja pysäyttää koiran etenemisen radalla ilman tuomarin käskyä.
 • Koira näykkii ohjaajaa jatkuvasti. 

Virhepisteitä aiheuttavat virheet 

Virhepisteitä voi tulla agilityssa joko ratavirheistä tai ihanneajan ylityksestä. Ihanneajan ylityksestä seuraa virhepisteitä 1 virhepiste/sekunti ja ratavirheet ovat aina 5:n virhepisteen arvoisia.

Ratavirheet:

Kieltäytyminen: 

 • Koira pysähtyy esteen eteen tai menee esteen ohi (palattava takaisin).
 • Koira hyppää renkaan ohi (palattava suorittamaan rengas).
 • Koira työntyy tunneliin, mutta palaa takaisin.
 • Koira kävelee pituushyppyesteen läpi.
 • Koira hyppää keinulaudalta tai puomilta ennen keskikohtaa.
 • Koira hyppää A-esteeltä alas ennen kuin kaikki neljä tassua ovat osuneet laskuosuudelle.
 • Koira aloittaa pujottelun väärin

Kieltäytymisvirheissä on aina palattava suorittamaan este, ennen kuin voi jatkaa, muutoin hylätään. Muissa virheissä seuraa virhepisteitä, mutta ohjaaja ja koira jatkavat radalla normaalisti etenemistä. On huomioitavaa, että kolmesta kieltäytymisestä seuraa hylkääminen,vaikka ne eivät tapahtuisikaan samalla esteellä.

Muut virheet:

 • Koiran koskettaminen, joka kerta 5 vp. 
 • Ohjaajan koskettaminen esteeseen, joka kerta 5 vp. 
 • Ohjaaja kulkee lähtö- tai maalitolppien välistä. 
 • Pudotus (esim. rima tai muurin osa). 
 • Kontaktivirhe. Erityisillä kontaktiesteillä (puomi, keinulauta tai A-este) koira ei koske vähintään yhdellä tassulla kontaktipintaan joko nousevalla tai laskevalla osuudella, kustakin 5 vp. 
 • Koira ei pysy pöydällä 5 sekuntia (tuomari laskee). 
 • Pujottelun väärä aloittaminen (ensimmäisen kepin tulee jäädä koiran vasemmalle puolelle), kieltäytyminen 5 vp. 

Pujottelussa kepin ohittaminen väärin (palattava ja korjattava). Pujottelussa voi saada vain yhden ratavirheen keppivälin ohittamisesta, kaikki keppivälin ohitukset on kuitenkin korjattava, ts. kaikki keppivälit on pujoteltava. Kaikki väärät aloitukset rangaistaan kieltovirheellä (pujottelussa ensimmäisen kepin on jäätävä koiran vasemmalle puolelle). Jos koira menee kolmannen kerran väärin pujotteluun, se saa kolmannen kieltovirheen ja näin ollen hylkäyksen. Mahdolliset maksimivirheet (ilman hylkäystä) pujottelussa: 2 x kieltovirhe + tavallinen virhe.

Pituushypyssä koira kaataa osia tai astuu osien väliin tai esteen osalle. Kieltovirhe pituushypyssä tulee jos koira ohittaa esteen, koira hyppää esteen sivuun, hyppää esteen sivusta, pysähtyy esteen eteen tai kävelee esteen yli. Ohimenevästä koskeuksesta esim. raapaisu tai hipaisu, ei suoritusvirhettä anneta. Pituuden kulmakeppien kaatamisesta ei tule virhettä vaikka esteen osa kaatuu tästä johtuen.

Estesarjoissa  (kaksi tai kolme estettä) jokainen este arvostellaan erikseen ja jokaiselta osalta voi saada virheen tai kieltovirheen. Jos koira saa kiellon jollakin osalla, se voi suorittaa esteen kaikki osat tulematta hylätyksi, mutta koko sarja on suoritettava uudestaan oikeassa järjestyksessä ennenkuin koira suorittaa seuraavan esteen. Osan suorittaminen väärästä suunnasta johtaa hylkäykseen. Aidat tulee asettaa suoraan linjaan ja ne voidaan suorittaa vain kerran radan aikana.

(c) Oikku's